Norsk:

Best Advice:(dette fikk jeg av min venn Trude)

det gjelder å ha tro på deg selv-Og du må være sterk-følg hjertet ditt.Ta med litt lykke på den vonde veien.

Viktige ting jeg har lært: At det er aldri forsent å kunne gjøre noe med livet sitt!Jeg er et levende bevis på det,og det skal jeg forbli.Jeg er ikke noe dårligere menneske fordi jeg har vært nede i mitt liv og hatt problemer!Fortell meg den som går helt problemfritt gjennom livet,den personen skulle jeg gjerne ha prata med!koseklem.

English:

Best Advice:(I got this from my friend Trude)

You got to belive in your selvf-And you have to be strong-follow your heart.Take a little happiness with you on the painfull road.

Important lessons i have learned: That is never to late to do something about your life!I am a living evidence on that ,and i gonna stay this way.I am not a bad person just becauce i have been down and had problems in my life!Please tell me if you think you can go true life without problems,cause this person i would love to talk to!Bighug.

{ shira's World }

~~ talk to me ~~